Doporučení a prevence při útoku aktivního střelce v návaznosti na tragickou událost na FF UK v Praze 

22.12.2023

Postupně se budeme dozvídat další informace o tragické události útoku “aktivního střelce” na FF UK ze dne 21.12.2023.
V rámci ASIS International CZ&SK jsme pro Vás připravili několik preventivních doporučení ohledně této tragické události a opatření jak se zachovat při útoku aktivního střelce, protože informovanost a připravenost veřejnosti je v této věci zásadní:

1️⃣ Sdílejte jen ověřené informace na sociálních sítích

2️⃣ Nedávejme v médiích a na sociálních sítích další prostor pachateli, tím, že budeme o něm psát, uveřejňovat jeho fotografie. To je přesně to “po čem toužil”

3️⃣ “Příklady táhnou” a občas se objeví další osoba, která minimálně v online prostoru začne “vyhrožovat”, že spáchá podobný zločin a v tom horším případě ho opravdu spáchá

4️⃣ Na místech s větší koncentraci osob (měkké cíle):

- Všímejte si podezřelého chování osob, odložených zavazadel

- Prostudujte si dopředu pravidla evakuace a invakuace v prostoru

- Své případné pochyby si nenechte pro sebe a informujte Policii ČR nebo jiné složky IZS

- Pokud uslyšíte “zvuk pyrotechniky” nemusí to být petardy, ale zvuk střelby

- Nesnažte se natočit na mobilní telefon senzaci, můžete být VY nebo jiná osoba v přímém ohrožení života

- Zopakujte si základy “první pomoci” (můžete tak někomu zachránit život)

- Dbejte na svoji “osobní bezpečnost” a v případě ohrožení při útoku na měkké cíle postupujte ve smyslu opatření UTÍKEJ, SCHOVEJ SE, BOJUJ ❗

- Řiďte se pokyny policie a ostatních složek IZS


& STAY SAFE

Vyjádření ASIS k následkům tragické střelby na FF UK v Praze 

21.12.2023

Událost v Praze, kdy “aktivní střelec” na pražské Filozofické fakultě zastřelil 14 lidí a několik desítek jich zranil je tragická zpráva pro rodiny pozůstalých a zraněných.

Bohužel musíme konstatovat, že ochrana měkkých cílů a její koncepce, je v České republice stále podceňována. 
V roce 2022 dokonce Nejvyšší kontrolní úřad zjistil: 

V ČR stále chybí komplexní systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky.

Je nutno si uvědomit, že majitelem / správcem měkkého cíle je samostatně každá organizace ať už je to škola, obchodní centrum nebo jiné místo které je označeno za tzv. “měkký cíl”. A tyto organizace ve spolupráci s bezpečnostními složkami by měly mít zpracované, funkční a aktualizované dokumenty, jako je vyhodnocení ohroženosti a bezpečnostní plán. Jedná se o sumarizaci sil a prostředků, jako je například fyzická, technická, personální bezpečnost a nejen to.
Bezpečnostní složky státu (složky IZS) pak už na místě tragické události mírní dopady tím, že zneškodní pachatele, co nejrychleji ošetří zraněné, aby nedošlo ještě k větším “ztrátám na životech” a poskytují krizovou intervenci.
Tak jako v jiných státech se hned po útoku předhánějí politici v tom, jak zakročí, přijmou opatření, legislativu, zpřísní normy atp. tak budeme doufat, že se nám to společně brzy podaří, aby podobných útoků a mrtvých bylo co nejméně, protože to je to nejdůležitější!
Na závěr chceme vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a poděkovat složkám IZS, kteří na místě zasahovali.

ENG version
The tragic event in Prague, where an "active shooter" at the Faculty of Arts shot 10 people, is a tragic news for the families of the victims and the wounded.
Unfortunately, I must state that the protection of soft targets and its concept is still underestimated in the Czech Republic. In 2022, even the Supreme Audit Office found: "There is still a lack of a comprehensive system for the protection of soft targets against terrorist attacks in the CZ."
It is necessary to realize that every organization, whether it is a school, shopping center, or any other place designated as a "soft target," is independently responsible for and manages its soft target. These organizations, in collaboration with security forces, should have developed, functional, and updated documents such as threat assessments and security plans. This involves the summary of resources such as physical, technical, and personnel security, among others.
State security forces (emergency services) then mitigate the impact on the scene of the tragic event by neutralizing the perpetrator, promptly treating the injured to prevent further "loss of life," and providing crisis intervention.
As in other countries, politicians immediately compete after an attack on how to respond, implement measures, enact legislation, tighten standards, etc. 
In conclusion, I want to express sincere condolences to the bereaved families and thank the emergency services personnel who intervened and continue to do so on-site.


ASIS BUSINESS Breakfast - The Future of Retail

30.11.2023

Dne 30.11.2023 proběhla za hojné účasti 30 osob akce ASIS Business Breakfast - The Future of Retail, která byla, jak už z názvu vyplývá, zaměřena hlavně na retailery a témata, která je aktuálně nejvíce pálí. Jako je například nedostatek lidské síly, zdražování, DPP a DPČ, automatizace a budoucnost služeb v retailu a mnoho dalšího. 

Děkujeme partnerům Hikvision Czech RepublicJALUD EmbeddedInnovis a P.V.A. systems s.r.o. za jejich zajímavé případové studie o autonomních prodejnách, bezpečnosti a marketingu a technologickém zabezpečení prodejen a obchodních center a také účastníkům, že se navzdory vánočnímu období a nevlídnému počasí dostavili v tak hojném počtu a těšíme se na příští setkání! 

Mezi hlavními tématy bylo zdražování a nedostatek lidské síly, nové směrnice a zákony jako NIS2, Zákon o kritické infrastruktuře, Zákon o bezpečnostní činnosti, novela Trestního zákoníku, novela metodiky UOOU pro kamerové systémy, BCM hrozby, radikalismus, "bojkot firem", personální bezpečnost a informace o kybernetických útocích.

Závěry akce jsou následující:


❗ 1. Lidská síla není a nebude dostatečná: Cena práce fyzické ostrahy bude rapidně stoupat, příprava a znalosti strážných byly označeny za nedostatečné.
✅ 2. Moderní technologie nahradí provoz: Chytré kamerové softwary, neuronové sítě a masivní využití AI postupně nahradí lidskou práci. To lze využít nejen pro bezpečnost, ale i pro marketingové nástroje, heatmapy, údržbu a monitorování energetické spotřeby.
💻 3. Moderní nástroje pro bezpečnost: Kamerové systémy s algoritmy strojového učení budou klíčové pro detekci odložených zavazadel. Sound Event Detektory, řešení pro záchranu životů a ochranu majetku, který využívá vlastní algoritmus řízený technologií strojového učení k detekci, klasifikaci a následnému upozornění na nežádoucí zvukové události. Těmito událostmi může být výstřel ze zbraně, křik nebo vysoká hladina hluku ve městě.
📡 4. Background check a moderní technologie: S rozvojem AI, sociálních sítí a nových legislativních normativ je nezbytné věnovat pozornost background checku potenciálních zaměstnanců. Mezinárodní společnosti najímají IT experty z celého světa, a online procesy nahrávání identifikačních dokumentů a ověřování vzdělání vyžadují pečlivou kontrolu kvůli možným padělkům.

Postupně bude provoz nahrazen moderními technologiemi, včetně masivního využití AI. Lidé nejsou a cena za práci fyzické ostrahy se bude rapidně zvyšovat, řekl Jaromír Průša, předseda ASIS CZ & SK.


V tomto odkazu naleznete prezentace přednášejících (expirace 11. 12. 2023)