Konference ASIS EUROPE 2024 - From risk to resilience

22.3.2024

V období od 20. do 22. března letošního roku se v rakouské Vídni konala významná událost – konference "ASIS Europe - From risk to resilience" 2024. Tento ročník konference předčila veškerá očekávání a stala se vyprodaným hitem, který přitáhl pozornost bezpečnostních expertů z celého světa.

Propojení bezpečnostní komunity

Konference spojila pestrou mezinárodní komunitu a zaměřila se na klíčovou roli bezpečnosti v podpoře obchodních cílů. Diskutovalo se o fyzických i kybernetických rizicích a důležitých manažerských rolích, které bezpečnostní lídři zastávají v nadnárodních organizacích.

V úvodní plenární diskusi bylo navrženo srovnání Vídně jako města velkých skladatelů s komplexní rolí současných bezpečnostních lídrů. Jako spolupředsedkyně konference Inge Huijbrechts, globální vedoucí viceprezidentka pro udržitelnost, bezpečnost a korporátní komunikaci, Radisson Hotel Group, uvedla:

"Stejně jako by Mozart nebo Strauss spojovali všechny své nástroje do harmonie, na této události spojujeme různé části bezpečnostního oboru, vytváříme 'bezpečnostní symfonii' a přecházíme od rizika k odolnosti."

Rostoucí podpora a účast

Spolupředseda Gavin Henderson, viceprezident/náčelník bezpečnostního úřadu, regionální bezpečnostní oddělení, Mastercard, zdůraznil hloubku a šíři podpory, kterou konference obdržela. Celkem se zúčastnilo 922 registrovaných účastníků ze 57 zemí:

"Abychom vytvořili symfonii, potřebujeme mnoho hráčů s různými dovednostmi a odbornostmi, a to určitě máme zde – tato konference ASIS Europe bude dosud nejvíce navštívená. Jsme nesmírně hrdí, že vidíme, jak tato událost a naše komunita sílí."

Celkem se uskutečnilo více než padesát vzdělávacích sekcí během dvou dnů na pěti pódiích s množstvím různých formátů prezentací, aby se zajistilo živé učení s mnoha interaktivními prvky.

Zaměření na aktuální i strategické otázky

ASIS Europe se neomezuje pouze na okamžité bezpečnostní a obchodní rizika, ale věnuje se i strategickým otázkám. Diskuse ukázaly, jak bezpečnostní lídři mohou hledat řešení pro důležité výzvy a jak překročit krizovou reakci v krátkodobém horizontu a zaměřit se na řešení dlouhodobých existenčních výzev.

Další kroky a perspektivy

Další ročník konference ASIS Europe se uskuteční v Dublinu v Irsku, dne 4. až 6. března 2025. Tato událost slouží jako klíčové setkání aktuálních i budoucích bezpečnostních lídrů a nabízí mnoho interaktivních možností pro vzdělávání a networking.

ASIS Czech Republic & Slovakia je hrdým partnerem konference ASIS Europe a podporuje rozvoj bezpečnostní komunity v regionu.
Vzdělávání pro bezpečnější budoucnost: Přednáška o Izraeli a válka v Gaze

5.3.2024

Společnost ASIS Czech and Slovakia nedávno uspořádala online setkání s významnými bezpečnostními specialisty, Gabriela Ben David a Menem Sircovicim, kteří se věnovali aktuálnímu a složitému tématu - Izraeli a válce s Hamásem.

Gabriela Ben David, mezinárodní expertka na bezpečnost, představila autentické filmové záběry z masakru na hudebním festivalu v Izraeli, který se odehrál v říjnu loňského roku. Tyto záběry odhalují brutální útoky teroristů, kteří se zaměřili na bezbranné civilní obyvatelstvo, a ukazují nesmírnou tragiku tohoto konfliktu. 

Jedním z hlavních témat diskuse byla nutnost vzdělávat žáky a studenty všech typů škol v České republice v oblasti zvládání základních pravidel ochrany měkkých cílů. Důležitost vzdělání v bezpečnosti je klíčová pro budování bezpečné budoucnosti pro nás všechny.

Atmosféra setkání byla velmi soustředěná a interaktivní. Publikum kladlo mnoho zajímavých otázek a diskuse poskytla mnoho cenných informací o tématu.

Gabriela a Mene nejsou k dispozici pouze online. Společně organizují výlety do Izraele pro profesionály v oblasti bezpečnosti. Tyto cesty zahrnují exkurze, rozhovory s odborníky a návštěvy bezpečnostních zařízení. Jsou skvělou příležitostí pro získání hlubšího vhledu do problematiky bezpečnosti v tomto regionu.

Pokud máte zájem o další informace o podobných tématech, neváhejte se s námi podělit o své názory a připomínky. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá při plánování budoucích akcí.


COTakhle snídani na téma "Bezpečnost je komplexní pojem" 

21.2.2024

Bezpečnost je pojmem, který nelze snadno zjednodušit. Tuto problematiku prozkoumali významní odborníci během nedávného setkání COTakhle snídani na téma "Bezpečnost je komplexní pojem" pořádané společností COT group, s. r. o., které se konalo dne 21. února. Mezi předními hosty této panelové diskuse byl i ředitel Asset protection agency a předseda sdružení ASIS International pro Českou a Slovenskou republiku, Jaromír Průša.

Na této akci se setkalo více než čtyřicet hostů, kteří diskutovali o fyzické i kybernetické bezpečnosti, přičemž významní čeští experti přinesli své jedinečné pohledy na problematiku. Mezi těmito experty byla mezinárodní bezpečnostní konzultantka Gabriela Ben David, expert na kybernetickou bezpečnost Jan Kozák z AXENTA, ředitel technologické divize Innovis František Leiter z M2C a expert na rizika a bezpečnost Libor Šrám z BDO Czech Republic.

Diskuse se nejen dotkla obecného vnímání bezpečnosti ve společnosti, ale také se zaměřila na bezpečnostní trendy a aktuální stav v oblasti bezpečnosti ve firmách. Diskutující zdůraznili potřebu jasně definovaného legislativního rámce, který by stanovil povinnosti a standardy v oblasti bezpečnosti podobně jako je tomu u požární ochrany nebo ochrany zdraví při práci.

Tato inspirativní diskuze se konala v prostorách Hospodářské komory České republiky a byl zde pro účastníky připraven raut v hotelu Holiday Inn. Partnerem této tematické snídaně byly společnosti BDO Czech Republic a mo-cha.

Setkání COTakhle snídani na téma "Bezpečnost je komplexní pojem" přineslo důležitý prostor pro reflektování a diskuzi o tématu, které je v dnešní době zásadní pro celou společnost.


Diskusní setkání bezpečnostních expertů na půdě Univerzity Karlovy pod záštitou ASIS CZ & SK

 12.1.2024

Význam bezpečnosti měkkých cílů nikdy nebyl větší než nyní. Dne 12. ledna 2024 se na půdě Univerzity Karlovy uskutečnilo diskusní setkání odborníků na ochranu měkkých cílů, kterého se zúčastnili přední experti z oboru, a to za podpory společnosti ASIS CZ & SK a Krizového štábu UK.

Cílem tohoto setkání nebylo pouze reflektovat nedávné události na Filozofické fakultě UK, ale především se zaměřit na prevenci a reakci vůči rizikům ohrožujícím měkké cíle obecně. Účastníci se shodli na nezbytnosti pravidelného školení, vzdělávání a sdílení informací jako klíčových prvků dosažení budoucí bezpečnosti. Zvláště důležitou roli sehrává bezpečnostní analýza, která umožňuje efektivně identifikovat rizika a přijímat adekvátní opatření k jejich řízení.

Toto setkání bylo prvním z plánované série akcí zaměřených na ochranu měkkých cílů. Organizátoři se těší na další příležitosti k obohacení diskuzí a sdílení informací, protože věří, že sdílením odborných názorů můžeme vytvořit pevnější bezpečnostní síť.

Jedním z klíčových témat diskuse byla technická bezpečnost a využití moderních technologií. Na začátku debaty mělo možnost představit své technologie šest společností:

  • CONTEG group a.s. se svými automatizovanými výdejními systémy a boxy.

  • MUNIPOLIS s.r.o. představila své komunikační systémy a krizová tlačítka.

  • SAFE Technology SAFETE, s.r.o. představila svůj krizový informační a svolávací systém KISS.

  • ZLD s.r.o. představila svůj systém IVISEC, multiplatformní řešení schopné integrovat libovolnou technologii nebo systém bez omezení.

  • JALUD Embedded s.r.o. představila svůj Sound Event Detector, využívající vlastní algoritmus řízený technologií strojového učení k detekci nežádoucích zvukových událostí.

  • Innovis představila své spolehlivé technologie pro vzdálený dohled a správu budov, včetně analýzy obrazu a detekce podezřelého chování.

Důležitým závěrem této diskuse bylo zdůraznění, že žádná technologie nebude úspěšná bez lidského faktoru, vzdělávání a opakovaného praktického výcviku v reakci na hrozby měkkých cílů.


Doporučení a prevence při útoku aktivního střelce v návaznosti na tragickou událost na FF UK v Praze 

22.12.2023

Postupně se budeme dozvídat další informace o tragické události útoku “aktivního střelce” na FF UK ze dne 21.12.2023.
V rámci ASIS International CZ&SK jsme pro Vás připravili několik preventivních doporučení ohledně této tragické události a opatření jak se zachovat při útoku aktivního střelce, protože informovanost a připravenost veřejnosti je v této věci zásadní:

1️⃣ Sdílejte jen ověřené informace na sociálních sítích

2️⃣ Nedávejme v médiích a na sociálních sítích další prostor pachateli, tím, že budeme o něm psát, uveřejňovat jeho fotografie. To je přesně to “po čem toužil”

3️⃣ “Příklady táhnou” a občas se objeví další osoba, která minimálně v online prostoru začne “vyhrožovat”, že spáchá podobný zločin a v tom horším případě ho opravdu spáchá

4️⃣ Na místech s větší koncentraci osob (měkké cíle):

- Všímejte si podezřelého chování osob, odložených zavazadel

- Prostudujte si dopředu pravidla evakuace a invakuace v prostoru

- Své případné pochyby si nenechte pro sebe a informujte Policii ČR nebo jiné složky IZS

- Pokud uslyšíte “zvuk pyrotechniky” nemusí to být petardy, ale zvuk střelby

- Nesnažte se natočit na mobilní telefon senzaci, můžete být VY nebo jiná osoba v přímém ohrožení života

- Zopakujte si základy “první pomoci” (můžete tak někomu zachránit život)

- Dbejte na svoji “osobní bezpečnost” a v případě ohrožení při útoku na měkké cíle postupujte ve smyslu opatření UTÍKEJ, SCHOVEJ SE, BOJUJ ❗

- Řiďte se pokyny policie a ostatních složek IZS


& STAY SAFE

Vyjádření ASIS k následkům tragické střelby na FF UK v Praze 

21.12.2023

Událost v Praze, kdy “aktivní střelec” na pražské Filozofické fakultě zastřelil 14 lidí a několik desítek jich zranil je tragická zpráva pro rodiny pozůstalých a zraněných.

Bohužel musíme konstatovat, že ochrana měkkých cílů a její koncepce, je v České republice stále podceňována. 
V roce 2022 dokonce Nejvyšší kontrolní úřad zjistil: 

V ČR stále chybí komplexní systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky.

Je nutno si uvědomit, že majitelem / správcem měkkého cíle je samostatně každá organizace ať už je to škola, obchodní centrum nebo jiné místo které je označeno za tzv. “měkký cíl”. A tyto organizace ve spolupráci s bezpečnostními složkami by měly mít zpracované, funkční a aktualizované dokumenty, jako je vyhodnocení ohroženosti a bezpečnostní plán. Jedná se o sumarizaci sil a prostředků, jako je například fyzická, technická, personální bezpečnost a nejen to.
Bezpečnostní složky státu (složky IZS) pak už na místě tragické události mírní dopady tím, že zneškodní pachatele, co nejrychleji ošetří zraněné, aby nedošlo ještě k větším “ztrátám na životech” a poskytují krizovou intervenci.
Tak jako v jiných státech se hned po útoku předhánějí politici v tom, jak zakročí, přijmou opatření, legislativu, zpřísní normy atp. tak budeme doufat, že se nám to společně brzy podaří, aby podobných útoků a mrtvých bylo co nejméně, protože to je to nejdůležitější!
Na závěr chceme vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a poděkovat složkám IZS, kteří na místě zasahovali.

ENG version
The tragic event in Prague, where an "active shooter" at the Faculty of Arts shot 10 people, is a tragic news for the families of the victims and the wounded.
Unfortunately, I must state that the protection of soft targets and its concept is still underestimated in the Czech Republic. In 2022, even the Supreme Audit Office found: "There is still a lack of a comprehensive system for the protection of soft targets against terrorist attacks in the CZ."
It is necessary to realize that every organization, whether it is a school, shopping center, or any other place designated as a "soft target," is independently responsible for and manages its soft target. These organizations, in collaboration with security forces, should have developed, functional, and updated documents such as threat assessments and security plans. This involves the summary of resources such as physical, technical, and personnel security, among others.
State security forces (emergency services) then mitigate the impact on the scene of the tragic event by neutralizing the perpetrator, promptly treating the injured to prevent further "loss of life," and providing crisis intervention.
As in other countries, politicians immediately compete after an attack on how to respond, implement measures, enact legislation, tighten standards, etc. 
In conclusion, I want to express sincere condolences to the bereaved families and thank the emergency services personnel who intervened and continue to do so on-site.


ASIS BUSINESS Breakfast - The Future of Retail

30.11.2023

Dne 30.11.2023 proběhla za hojné účasti 30 osob akce ASIS Business Breakfast - The Future of Retail, která byla, jak už z názvu vyplývá, zaměřena hlavně na retailery a témata, která je aktuálně nejvíce pálí. Jako je například nedostatek lidské síly, zdražování, DPP a DPČ, automatizace a budoucnost služeb v retailu a mnoho dalšího. 

Děkujeme partnerům Hikvision Czech RepublicJALUD EmbeddedInnovis a P.V.A. systems s.r.o. za jejich zajímavé případové studie o autonomních prodejnách, bezpečnosti a marketingu a technologickém zabezpečení prodejen a obchodních center a také účastníkům, že se navzdory vánočnímu období a nevlídnému počasí dostavili v tak hojném počtu a těšíme se na příští setkání! 

Mezi hlavními tématy bylo zdražování a nedostatek lidské síly, nové směrnice a zákony jako NIS2, Zákon o kritické infrastruktuře, Zákon o bezpečnostní činnosti, novela Trestního zákoníku, novela metodiky UOOU pro kamerové systémy, BCM hrozby, radikalismus, "bojkot firem", personální bezpečnost a informace o kybernetických útocích.

Závěry akce jsou následující:


❗ 1. Lidská síla není a nebude dostatečná: Cena práce fyzické ostrahy bude rapidně stoupat, příprava a znalosti strážných byly označeny za nedostatečné.
✅ 2. Moderní technologie nahradí provoz: Chytré kamerové softwary, neuronové sítě a masivní využití AI postupně nahradí lidskou práci. To lze využít nejen pro bezpečnost, ale i pro marketingové nástroje, heatmapy, údržbu a monitorování energetické spotřeby.
💻 3. Moderní nástroje pro bezpečnost: Kamerové systémy s algoritmy strojového učení budou klíčové pro detekci odložených zavazadel. Sound Event Detektory, řešení pro záchranu životů a ochranu majetku, který využívá vlastní algoritmus řízený technologií strojového učení k detekci, klasifikaci a následnému upozornění na nežádoucí zvukové události. Těmito událostmi může být výstřel ze zbraně, křik nebo vysoká hladina hluku ve městě.
📡 4. Background check a moderní technologie: S rozvojem AI, sociálních sítí a nových legislativních normativ je nezbytné věnovat pozornost background checku potenciálních zaměstnanců. Mezinárodní společnosti najímají IT experty z celého světa, a online procesy nahrávání identifikačních dokumentů a ověřování vzdělání vyžadují pečlivou kontrolu kvůli možným padělkům.

Postupně bude provoz nahrazen moderními technologiemi, včetně masivního využití AI. Lidé nejsou a cena za práci fyzické ostrahy se bude rapidně zvyšovat, řekl Jaromír Průša, předseda ASIS CZ & SK.


V tomto odkazu naleznete prezentace přednášejících (expirace 11. 12. 2023)